Eyeliner-02
Eyeliner-05 Eyeliner-03

สร้างแบรนด์ อายไลเนอร์

เลือกแพ็คเกจที่ต้องการ: อายไลเนอร์ ที่ต้องการ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: สร้างแบรนด์ อายไลเนอร์ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการสร้างแบรนด์/ชำระเงิน/รับประกันสินค้า 1.เลือกแพ็คเกจ: อายไลเนอร์ ที่ต้องการ 2.ระยะเวลาการผลิต 45-50 วันทำการ หลังจากวางเงินมัดจำ 50% ของจำนวนสินค้าทั้งหมด 3.ระยะเวลาการผลิตไม่รวมผลกระทบจากการทำงานของเครื่องจักรที่ผิดปกติและภัยธรรมชาติ 4.ชำระเงินอีก 50% ก่อนการจัดส่งสินค้าทั้งหมด 5.ใบเสนอราคานี้มีผลภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออก 6.หากสินค้าบกพร่องหรือมีปัญหาด้านคุณภาพให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่ง 7.กรณียกเลิกการผลิตสินค้าหลังมัดจำแล้วผู้ซื้อต้องชำระค่าสินค้าทั้งหมด 100% ให้บริษัท 8.สั่งซื้อ Line ID: @qmapackage @qmapackage