ตลับอายแชโดว์, ตลับอายแชโดว์เปล่า, แพ็คเกจอายแชโดว์, บรรจุภัณฑ์อายแชโดว์, โรงงานตลับอายแชร์โดว์, โรงงานบรรจุภัณฑ์, โรงงานแพ็คเกจ, เครื่องสำอางค์, บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์, แพ็คเกจเครื่องสำอางค์, โรงงานแพ็คเกจเครื่องสำอางค์, โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์

ตลับอายแชโดว์ ES8162C4