กระปุกอาหารเสริม, ขวดอาหารเสริม, กระปุกอาหารเสริม, ขวดอาหารเสริม, กระปุกอาหารเสริมเปล่า, ขวดอาหารเสริมเปล่า, กระปุกอาหารเสริมเปล่า, กระปุกอาหารเสริม, บรรจุภัณฑ์กระปุกอาหารเสริม, บรรจุภัณฑ์กระปุกอาหารเสริม, แพ็คเกจอาหารเสริม, แพ็คเกจอาหารเสริม, โรงงานแพ็คเกจกระปุกอาหารเสริม โรงงานแพ็คเกจกระปุกยา, โรงงานผลิตกระปุกยา, โรงงานผลิตกระปุกยาเครื่องสำอาง, บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง, แพ็คเกจเครื่องสำอาง, โรงงานแพ็คเกจเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
กระปุกอาหารเสริม, ขวดอาหารเสริม, กระปุกอาหารเสริม, ขวดอาหารเสริม, กระปุกอาหารเสริมเปล่า, ขวดอาหารเสริมเปล่า, กระปุกอาหารเสริมเปล่า, กระปุกอาหารเสริม, บรรจุภัณฑ์กระปุกอาหารเสริม, บรรจุภัณฑ์กระปุกอาหารเสริม, แพ็คเกจอาหารเสริม, แพ็คเกจอาหารเสริม, โรงงานแพ็คเกจกระปุกอาหารเสริม โรงงานแพ็คเกจกระปุกยา, โรงงานผลิตกระปุกยา, โรงงานผลิตกระปุกยาเครื่องสำอาง, บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง, แพ็คเกจเครื่องสำอาง, โรงงานแพ็คเกจเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง กระปุกอาหารเสริม, ขวดอาหารเสริม, กระปุกอาหารเสริม, ขวดอาหารเสริม, กระปุกอาหารเสริมเปล่า, ขวดอาหารเสริมเปล่า, กระปุกอาหารเสริมเปล่า, กระปุกอาหารเสริม, บรรจุภัณฑ์กระปุกอาหารเสริม, บรรจุภัณฑ์กระปุกอาหารเสริม, แพ็คเกจอาหารเสริม, แพ็คเกจอาหารเสริม, โรงงานแพ็คเกจกระปุกอาหารเสริม โรงงานแพ็คเกจกระปุกยา, โรงงานผลิตกระปุกยา, โรงงานผลิตกระปุกยาเครื่องสำอาง, บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง, แพ็คเกจเครื่องสำอาง, โรงงานแพ็คเกจเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง กระปุกอาหารเสริม, ขวดอาหารเสริม, กระปุกอาหารเสริม, ขวดอาหารเสริม, กระปุกอาหารเสริมเปล่า, ขวดอาหารเสริมเปล่า, กระปุกอาหารเสริมเปล่า, กระปุกอาหารเสริม, บรรจุภัณฑ์กระปุกอาหารเสริม, บรรจุภัณฑ์กระปุกอาหารเสริม, แพ็คเกจอาหารเสริม, แพ็คเกจอาหารเสริม, โรงงานแพ็คเกจกระปุกอาหารเสริม โรงงานแพ็คเกจกระปุกยา, โรงงานผลิตกระปุกยา, โรงงานผลิตกระปุกยาเครื่องสำอาง, บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง, แพ็คเกจเครื่องสำอาง, โรงงานแพ็คเกจเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง กระปุกอาหารเสริม, ขวดอาหารเสริม, กระปุกอาหารเสริม, ขวดอาหารเสริม, กระปุกอาหารเสริมเปล่า, ขวดอาหารเสริมเปล่า, กระปุกอาหารเสริมเปล่า, กระปุกอาหารเสริม, บรรจุภัณฑ์กระปุกอาหารเสริม, บรรจุภัณฑ์กระปุกอาหารเสริม, แพ็คเกจอาหารเสริม, แพ็คเกจอาหารเสริม, โรงงานแพ็คเกจกระปุกอาหารเสริม โรงงานแพ็คเกจกระปุกยา, โรงงานผลิตกระปุกยา, โรงงานผลิตกระปุกยาเครื่องสำอาง, บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง, แพ็คเกจเครื่องสำอาง, โรงงานแพ็คเกจเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง

กระปุกอาหารเสริม

สนใจสั่งซื้อ Line ID: @qmapackage

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสินค้า: กระปุกอาหารเสริม
สี: สามารถกำหนดสีได้ตามความต้องการของลูกค้า
วิธีใช้: ใช้สำหรับบรรจุกระปุกยา,

เงื่อนไขการสั่งผลิต/ชำระเงิน/รับประกันสินค้า
1.ระยะเวลาการผลิต 45-50 วันทำการ หลังจากวางเงินมัดจำ 50% ของจำนวนสินค้าทั้งหมด
2.ระยะเวลาการผลิตไม่รวมผลกระทบจากการทำงานของเครื่องจักรที่ผิดปกติและภัยธรรมชาติ
3.ชำระเงินอีก 50% ก่อนการจัดส่งสินค้าทั้งหมด
4.ใบเสนอราคานี้มีผลภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออก
5.หากสินค้าบกพร่องหรือมีปัญหาด้านคุณภาพให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่ง
6.กรณียกเลิกการผลิตสินค้าหลังมัดจำแล้วผู้ซื้อต้องชำระค่าสินค้าทั้งหมด 100% ให้บริษัท
7.สั่งซื้อ Line ID: @qmapackage
@qmapackage