วิธีการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์

 • เลือกแบบบรรจุภัณฑ์และนำรูปบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ ส่งให้แอดมินในไลน์ @qmapackage
 • ส่งข้อมูลลูกค้า เพื่อเปิดใบเสนอราคา
 • วางเงินมัดจำ 50% ก่อนผลิตสินค้าหรือขึ้นตัวอย่าง
 • ขึ้นตัวอย่างงานตามไฟล์งานที่ลูกค้าระบุภายใน 15-20 วัน
 • ยืนยันการผลิตสินค้าก่อนผลิตงานจริง ระยะเวลาการผลิตสินค้าหลังจากตกลงแบบ 35-60 วัน
 • จัดส่งสินค้าเข้าโกดังที่ไทย บริษัทจะทำการตรวจสินค้าก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 3-7 วัน
 • ชำระเงินยอดคงค้าง 50%ก่อนส่งมอบสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

 • หลังจากวันที่ได้รับสินค้า หากสินค้ามีปัญหา ต้องแจ้งภายใน 7 วัน
 • สินค้าที่รับเคลมต้องไม่เกิน 3% ของยอดสินค้าทั้งหมด
 • สินค้าที่เคลม บริษัทจะเคลมกลับ ในการผลิตสินค้าล็อตถัดไปเท่านั้น
 • บริษัทไม่มีนโยบายคืนเป็นเงินสด

เงื่อนไขการสั่งสินค้าที่มีในสต็อค

 • เลือกสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
 • จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 1,000 ชิ้นขึ้นไป
 • ลูกค้าสามารถรับสินค้าเองหรือให้ทางบริษัทของเราจัดส่งให้ (ค่าจัดส่งและระยะเวลาขึ้นอยู่กับระยะทาง)
 • สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันหลังจากวันรับของไปเท่านั้น

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

 • หลังจากวันที่ได้รับสินค้า หากสินค้ามีปัญหา สามารถส่งคืนได้ภายใน 7 วัน
 • หากระยะเวลาเกินกว่า 7 วันนี้ บริษัทไม่ขอรับคืนสินค้า ทุกกรณี